Søgning i Industri­registreringen

Firmanavn

Indtast et firmanavn:


Alle resultater hvor søgeordet matcher starten af feltet vises. F.eks. vil en søgning på "Hansen" finde både "Hansens sølvvarefarik", "Hansen & Andersen", o.s.v.

Sted

Indtast et søgeord i mindst et af felterne:
For vejnavne vises alle resultater, hvor søgeordet udgør en del af feltet. En søgning på "Borgergade" vil således også finde "Jernbanegade 50 (tidl. Borgergade)". For By og Kommune vises alle resultater hvor søgeordet matcher starten af feltet. F.eks. vil en søgning på "Ny" som bynavn finde både "Nykøbing M", "Nykøbing F", "Nyborg", o.s.v.

Produktion

Indtast et søgeord:


Alle resultater hvor søgeordet indgår som en del af feltet vises. F.eks. vil en søgning på "Maskin" finde både "Elektromaskinfabrik", "Maskiner & værktøj", "Maskindepot", o.s.v.
Da branche-betegnelserne ikke er fuldstændig konsistente gennem materialet kan det i øvrigt anbefales, at forsøge sig med flere søgninger på beslægtede betegnelser. Eksempelvis kan sodavands-producenter findes under både "Bryggeri" og "Mineralvandsfabrik".